Đá Muối Hymalaya
990.000 đ 850.000 đ Đèn đá muối 125.000 đ 95.000 đ Muối ăn Hymalaya
0915 66 11 25
Liên hệ