CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ KOLALA

» Tạo dựng mối quan hệ hợp tác dài hạn trên cơ sở những thỏa thuận cùng hợp tác và chia sẻ.

» Tạo dựng mối quan hệ hợp tác dài hạn trên cơ sở những thỏa thuận cùng hợp tác và chia sẻ.

» Hợp tác trên cở sở vì lợi ích của cả 2 bên.

» Thường xuyên trao đổi thông tin và hổ trợ lẫn nhau kịp thời.

» Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý đối với các đại lý.

» Cam kết hổ trợ Quí đại lý theo tình hình thị trường khi có biến động.

CHÍNH SÁCH VỀ TÀI CHÍNH:

» Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Quý đại lý sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho đại lý của KOLALA

» Khi đạt đủ doanh số mua hàng cam kết, Quý đại lý sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận của hợp đồng.

» Chính sách chiết khấu này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ KOLALA cho Quí đại lý.

Chính sách giá, bảo vệ giá

Giá mua hàng:

  • Căn cứ vào kết quả mua hàng và các thỏa thuận khác Quí đại lý sẽ được hưởng chính sách giá theo đúng thông báo của KOLALA.
  • Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo sự tiêu thụ và lợi nhuận cho Quí đại lý trên thị trường

Bảo vệ giá:

  • Trong trường hợp KOLALA giảm giá bán, Quý đại lý được bảo vệ giá đối với những mặt hàng cùng loại đang còn tồn trong kho.
  • Việc bảo vệ giá chỉ áp dụng cho các mặt hàng có hóa đơn nhập hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo giảm giá.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:

Hỗ trợ về PR – Marketing:

  • Quý đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của KOLALA
  • Quý đại lý được cập nhật thông tin về giá cả, hàng hoá, sản phẩm, chính sách của, các chương trình marketing , các tài liệu thúc đẩy bán hàng.

Hỗ trợ về hàng hóa:

Đổi hàng, trả hàng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao hàng, Quý đại lý sẽ được đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định thuộc lỗi trong sản xuất. Trong trường hợp hàng hóa, giá cả không đúng với thỏa thuận mua hàng, Quý đại lý có quyền trả lại hàng cho KOLALA. Việc trả hàng được thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao hàng và ký biên bản bàn giao hàng hóa.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÝ ĐẠI LÝ:

» Trưng bày sản phẩm KOLALA trên các kệ hàng hóa.

» Hỗ trợ KOLALA khi có các chương trình khuyến mãi, quảng cáo diễn ra tại điểm kinh doanh của Quý đại lý.

0915.66.11.25
Liên hệ