Quả óc chó
280.000 đ Quả óc chó - Hạt óc chó nhập khẩu từ Mỹ 670.000 đ Nhân quả óc chó - Hạt óc chó đã tách vỏ 290.000 đ Bán quả óc chó Chandler 310.000 đ Bán quả óc chó Hartley 390.000 đ Quả óc chó đỏ (nhân đỏ) 430.000 đ Quả óc chó nhân đỏ Jumbo
0978632068
Liên hệ