Các loại hạt
390.000 đ Hạt chia nhập khẩu từ Mỹ 390.000 đ Hạt chia nhập khẩu từ Úc 140.000 đ Hạt yến mạch 370.000 đ Quả mắc ca, hạt mắc ca 380.000 đ Hạt hạnh nhân 440.000 đ Hạt dẻ cười 440.000 đ Hạnh nhân tách vỏ tự nhiên 440.000 đ 430.000 đ Hạnh nhân rang muối 400.000 đ 380.000 đ Hạt hạnh nhân rang bơ 550.000 đ 350.000 đ Hạt chùm ngây (MORINGA) 160.000 đ Bột Yến mạch
0978632068
Liên hệ