Sức khỏe
650.000 đ Tinh nghệ nguyên chất 350.000 đ Cao chè vằng 120.000 đ Chè dây Sapa 350.000 đ 295.000 đ Mủ trôm 200.000 đ 175.000 đ Chuối hột rừng 200.000 đ 175.000 đ Quả Táo Mèo sấy khô 390.000 đ 365.000 đ Rể Cây Mật nhân đỏ 45.000 đ Cao Xoa bóp 36.000 đ Cà Gai Leo 36.000 đ Chè Dung 44.000 đ Dây Khổ Qua 76.000 đ Giảo Cổ Lam 82.000 đ Dây Thìa Canh Liên hệ Trà Sâm Dứa Liên hệ Trà Sen Liên hệ Trái nhàu sấy khô (Noni) 470.000 đ Cao Cao Hạt Nibs 295.000 đ Hạt tiêu đen - Black Pepper 250.000 đ Chuối sấy giòn 300.000 đ Dừa Sấy Giòn 350.000 đ Quế Thanh - Stick Cinamon 700.000 đ Gừng đen - Black Ginger 350.000 đ Hạt Điều - Cashew Nuts Liên hệ Nhãn sấy khô - Dried Longan
0978632068
Liên hệ